T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HASTA ve REFAKATÇİ BİLGİLENDİRME FORMU


0001.jpg