T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyasyon Onkoloji


Doktorlarımız

 

 SB&KEAH_Logo.jpg
Dr.Öğr.Üyesi
Gökhan YAPRAK
KLİNİK EĞİTİM SORUMLUSU
RADYASYON ONKOLOJİ
SB&KEAH_Logo.jpg
Doç. Dr. 
Naciye IŞIK
EĞİTİM GÖREVLİSİ
RADYASYON ONKOLOJİ

SB&KEAH_Logo.jpg 
Doç. Dr.
Cengiz GEMİCİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ
RADYASYON ONKOLOJİ
 SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Beyhan CEYLANER BIÇAKÇI
BAŞASİSTAN
RADYASYON ONKOLOJİ
 SB&KEAH_Logo.jpg
Doç. Dr.
Ayşe Sevgi ÖZDEN
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ

 SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Hazan ÖZYURT
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ

Uz. Dr.
Duygu GEDİK
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ
 
SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Hüseyin TEPETAM
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ 
SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Özlem YETMEN
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ 
 
Uz. Dr.
Şule KARABULUT GÜL
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ
 SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Sevim ÖZDEMİR
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ
 SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Fatih DEMİRCİOĞLU
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ



 Uz. Dr.
Makbule EREN
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ
 SB&KEAH_Logo.jpg
Uz. Dr.
Pınar ÜLER
UZMAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ
SB&KEAH_Logo.jpg
As. Dr.
Harun DEMİR
ASİSTAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ 
SB&KEAH_Logo.jpg 
As. Dr.
Bedriye Doğan
AKASLAN
ASİSTAN DOKTOR
RADYASYON ONKOLOJİ