T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnme Merkezi


 

İNME ÜNİTESİ

    İnme, beyin damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ani başlangıçlı, 24 saatten uzun süren fokal nörolojik bulgulara yol açan klinik bir tablodur. İnmelerin %80’i iskemik inmedir. Tıkanmış damarın zamanında açılmasını sağlayacak tedaviler ile kan akımının tamamen kaybolmadığı ancak kritik seviyede azaldığı beyin dokusunun(penumbra) kalıcı hasar gelişmeden kurtarılması ve sonuçta oluşabilecek yeti yitiminin geri çevrimi ya da azaltılması mümkündür. Bu tedavi ne kadar erken uygulanabilirse o kadar iyi sonuçlar elde edilmektedir. Tedavinin amacı, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağ kalımın sağlanmasıdır. Erken ve doğru müdahale, hastanın mortalite ve morbiditesi  ile yaşam kalitesini ciddi düzeyde ve olumlu şekilde etkilediği gibi hastalığa ve komplikasyonlarına yönelik maliyetleri de önemli oranda azaltmaktadır.

    İnmenin iyi yönetilmesi, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında inmeye ilişkin farkındalık, hazırlık ve stratejik planına bağlıdır. Bu konuda, öncelikle ilgili branşlar olan Acil Servis ve Nöroloji  Kliniği arasında hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak, gerek görülmesi halinde Beyin cerrahi ve Anestezi Reanimasyon Klinikleri ile koordinasyon sağlanarak konuyla ilgili dekompresyon gerekliliği ya da büyük damar cerrahi müdahale durumunda yoğun bakım ünitesine yatışı veya takibi durumunda sürekli iletişim halinde bulunulmaktadır. İntraarteriyal  ve mekanik trombektomi ihtiyacı olan hastalar için Marmara üniversitesi  ve ya Fatih Sultan Mehmet hastanesi girişimsel Radyoloji klinikleri ile irtibata geçilerek hasta uygun merkeze hızlı bir şekilde transfer edilmektedir. Tüm akut inme hastaları, bir inme ünitesi içerisinde uzmanlar tarafından verilen multidisipliner bakıma ihtiyaç duyar. Bu bağlamda hastanemiz Nöroloji servisi bünyesinde  4 yataklı inme ünitesi 01.03.2014 tarihinde hizmete açılmış olup uygun şartları taşıyan akut iskemik inme hastalarına ıv-tpa tedavisi  verilebilmektedir. Bu güne dek birçok hastaya ıv-tpa tedavisi verilmiş olup tüm inme hastalarımız her Çarşamba nöroloji dal polikliniği olarak hizmet veren inme polikliniğinde yakın takip altındadır.

    Trombolitik (ıv-tpa) tedavinin amacı beyin kan akımını tekrar sağlamak, iskemik hasarı azaltmak, penumbrayı korumak ve nörolojik dizabiliteyi sınırlamaktır. (Türk Beyin Damar hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Klavuzu)

    İnme Ünitemiz aynı zamanda 1. Düzey Yoğun Bakım hizmeti vermekte olup her  4 yatakta hasta başı monitörü  ve 1 adet acil müdahale arabası mevcuttur.  İnme ünitesi  Nöroloji uzman tabip sorumluğunda çalışır ve birim hemşiresi ayrıdır. Acil dahili gözlemde uygun hastaya IV tpa tedavisi verildikten sonra hasta inme ünitesine transfer olur. (Şekil 1-2-3 Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi  1. Düzey Yoğun Bakım/İnme Ünitesi) Yoğun bakımda tedavi ve takipleri yapılan hastalar daha sonra servis odalarına alınarak takipleri devam etmekte olup, hastaların aynı zamanda fizik tedavi programları da servisimizin fizyoterapisti tarafından düzenlenmektedir.

Nöroloji servisinde yer alan İnme Ünitesinde amacına uygun ve güncel bilgiler ışığında, sağlık kalitesi ve standartları gereği en üst düzeyde gayret ve hassasiyet gösterilerek çalışmalara devam edilmektedir.


inmeşema2.jpg  • İ1.jpg
  • i2.jpg
  • i3.jpg