T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Organ Nakli
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖBREK NAKLİ MERKEZİ

          Böbrek Nakli Merkezimiz 2004 Aralık ayından bu yana canlı vericili (etik kurul onaylı vericiler de dâhil)  ve kadavradan böbrek nakillerine devam etmektedir. Özel nakil merkezlerinin çok sayıda ve sadece nakil konusunda çalışan ekiplerle yürüttükleri bu hizmeti, merkezin kurucusu, mesul müdürü ve sorumlu uzmanı Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM ile sorumlu uzman yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fehmi KÜÇÜK birlikte yürütmektedirler. Merkezimiz Organ Nakli Koordinatörleri Zühal DOĞU ve Nihal ÇEÇEN fedakârca çalışarak hastalarımızı hazırlamaktadırlar.

             Merkezimizde Böbrek Nakline aday olan hastalar Böbrek Nakli Hazırlık Polikliniği’ne kabul edilmekte, nakile uygunluk açısından değerlendirildikten sonra biyokimyasal, immünolojik ve diğer sistem tetkikleri tamamlanmakta; ortalama 10 gün içinde nakile uygun hastalar sıraya alınmaktadır. Vericisi olan hastalarımız da tetkikleri tamamlandıktan sonra Organ Nakli konseyine sunulmakta, konseyden uygunluk alan hastalarımıza 1 hafta içerisinde nakil cerrahisi uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası takipler ve taburculuk sonrası takiplerimiz de aynı ekip tarafından yapılmaktadır. İki yataklı yoğun bakımı ve 8 özel odasıyla 10 yatak kapasiteli, 5 hemşirenin çalıştığı müstakil bir servisi ve birbirine bağlı iki ameliyathanemiz mevcuttur. Prof. Dr. Mehmet Yıldırım direktörlüğünde yürütülen hizmetlerimizde Genel Cerrahi, Nefroloji, Üroloji, Anestezi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları, Gastroenteroloji, Psikiyatri/Psikoloji, Ağız ve Diş Sağlığı  uzmanları, deneyimli organ nakli koordinatörleri ve deneyimli organ nakli hemşireleri görev almaktadır. Bu deneyimli ekip,  tüm böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde üst düzey hizmet vermektedir. Nakil hazırlık aşamasında, ekibimizin temel felsefesi öncelikle verici adayının sağlığını korumak, sonra hastamızın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaktır.

         2004 yılından itibaren ülkemizin her köşesinden, Afrika’dan, Balkanlar’dan, Orta Asya’dan gelen hastalara başarıyla hizmet verdik ve vermekteyiz. Bugüne kadar nakil yaptığımız en küçük hastamız 8 en büyük hastamız 71 yaşındadır.  Sonuçları bakımından en başarılı merkezler arasında yer almaktayız.

             Merkezimizin amacı, böbrek nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, böbrek nakli konusunda yeni gelişmeleri ve tedavileri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, toplantı, seminer, kongreler düzenlemek, bu konuda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Verdiğimiz tıbbi hizmetlerdeki kalite düzeyi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti, nitelikli ekibi, çağdaş altyapısı ve öncü uygulamalarıyla merkezimiz örnek olmayı hedeflemektedir.


  • ORGAN NAKLİ BİNA.jpg
  • 7.JPG
  • 8.JPG
  • 12.JPG
  • 13.JPG
  • 14.JPG
  • 15.JPG
  • 18.JPG