T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyasyon Onkoloji


Doktorlarımız


Öğr.Üyesi
Gökhan YAPRAK
ÖĞRETİM ÜYESİ
RADYASYON ONKOLOJİ

Doç. Dr.

Cengiz GEMİCİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ
RADYASYON ONKOLOJİ

Uz. Dr.
Pınar ÜLER
EĞİTİM GÖREVLİSİ

RADYASYON ONKOLOJİ

Uz. Dr.
Beyhan CEYLANER BIÇAKÇI
BAŞASİSTAN
RADYASYON ONKOLOJİ

Doç. Dr.
Ayşe Sevgi ÖZDEN
RADYASYON ONKOLOJİ

Doç. Dr.
Naciye IŞIK
RADYASYON ONKOLOJİ

Uz. Dr.
Duygu GEDİK
RADYASYON ONKOLOJİ


Uz. Dr.
Makbule EREN
RADYASYON ONKOLOJİ


Uz. Dr.
Özlem YETMEN DOĞAN
RADYASYON ONKOLOJİ

Şule KARABULUT GÜL.jpg
Uz. Dr.
Şule KARABULUT GÜL
RADYASYON ONKOLOJİ


As. Dr.
Bedriye Doğan
AKASLAN
RADYASYON ONKOLOJİ


Uz. Dr.
Fatih DEMİRCİOĞLU
RADYASYON ONKOLOJ
İ
 
Uz. Dr.
Hazan ÖZYURT
RADYASYON ONKOLOJİ

As. Dr.
Harun DEMİR
RADYASYON ONKOLOJİ 

 
Uz. Dr.
Hüseyin TEPETAM
RADYASYON ONKOLOJİ

As.Dr.
Melike PEKYÜREK
RADYASYON ONKOLOJİ
 
 

Uz. Dr.

Sevim ÖZDEMİR
RADYASYON ONKOLOJİ 


RADYASYON ONKOLOJİ