T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

04.02.2019 Dünya Kanser Günü8d465094-9757-43d3-bea3-4c75e77961ff.jpg


Meme kanseri:

         Meme kanseri kadınlar da en sık rastlanılan kanser türüdür. Her sekiz kadından birinde meme kanserine rastlanılmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin tıp alanında da kullanılmaya başlaması sonucu  erken tanı ve tedavi mümkün olmaktadır. Bu da beklenen yaşam sürelerini uzatmaktadır. Erken tanı ve tedavi diğer hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de önemlidir. Bu yüzden; 20-40 yaş arasındaki kadınların yıllık fizik muayeneleri, gerekli halinde meme ultrasonu, 40-69 yaş arasındaki kadınların yıllık fizik muayene. 2 yılda bir tarama amaçlı mamografi çekilmesi önerilir. Böylece ele gelmeyen kitlelerin görülmesi ve tanısı ile hastalığın erken evrede saptanması mümkündür. Kitle saptanan hastalarda biyopsi ile tanı konulduktan sonra birden çok branşı ilgilendiren tedavi süreci başlar.

          Erken evre kanserlerin birinci basamak tedavisi cerrahidir. Ameliyat ile mevcut tümör çıkarılır. Hastanın değerlendirilmesi sonucu bu ameliyat yöntemi meme koruyucu cerrahi denilen memenin bir kısmının alınması ya da mastektomi denilen memenin tamamının alınması işlemidir. Koltuk altındaki lenf bezlerinin değerlendirilmesi de ameliyat sırasında yapılabilir. Çıkarılan tümörün patolojik incelemesi sonrası hastalarda yeni bir ameliyat gerekliliği de olabilir.(Mikroskopik tümör varlığında).

         İleri evre meme kanserinde önce tümör küçültücü ilaç tedavisi (kemoterapi) verilir.  Ameliyat sonrası hastaların tedavisi kemoterapi ve radyasyon tedavisi olarak devam eder. Her hastanın kanser hücre özellikleri değişik olduğundan ,patoloji raporundaki hücresel özellikler bu aşamada tedavinin şeklini belirler.

     Meme koruyucu cerrahi ya da mastektomi sonrası mememin kaybı, şekil bozukluğunu önlemek amacı ile de plastik cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemler eş zamanlı olabildiği gibi tedavi sonrasında da yapılabilir.

         Sonuç olarak:  Kadınlar arasında kanser nedeni ile olan ölümlerin başında meme kanseri gelmektedir. Erken tanı etkili tedavi ve sonrasındaki takipler ile bu ölüm oranları azaltılabilir.

 

Uz. Dr. Gülay DALKILINÇ

Genel Cerrahi Uzmanı