T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Ziyaretçi Rehberi


Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar


 1. 1.Ziyaret hafta içi ve hafta sonu her gün 18:00 - 20:00 saatleri içerisinde yapılır.

  2.Ziyaretlerin 15 dakikaya geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.

  3. Özellikli servislerde (Yoğun Bakım, Yeni doğan, Enfeksiyon, Transplantasyon gibi) ziyaret için belirlenmiş sabit günler olmayıp ilgili hekimin izni dahilinde ziyaret yapılabilir. Hastanın durumu ile ilgili bilgi almak isteyen hasta ziyaretçileri hastanın doktoru, hafta sonları doktoru bulunmaz ise nöbetçi hekim ile bağlantı kurabilir.

  4. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.

  5. Hasta odalarına çiçek kabul edilmez.

  6. Hasta ameliyata girdiği andan itibaren ziyaretçilerin odalarda kalması yasaktır.

  7. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşalmış dahi olsa ziyaretçiler odada kalamazlar.

  8. Ziyaret saatlerinin dışında 1. derecede yakınlarının hasta ziyaret isteği karşısında katlar için hastanedeki sorumlu yöneticiden izin alınarak görüşülebilir.

  9. Ameliyat sonrası tıbbi açıdan bir sakınca yok ise en fazla 2 yakını kata çıkabilir. Bunun gerçekleşmesi için hastanın doktoru ile konuşularak onay alınır.

  10.12 (on iki) yaş altı çocukların ziyarete getirilmesi yasaktır.

  11. Nezle, soğuk algınlığı gibi bulaşan hastalıkların varlığında hasta ziyaretleri sakıncalıdır.

  12. Ziyaret öncesi ve sonrası ellerin yıkanması önerilir.

  13. Hasta yataklarına oturmak ve hasta başındaki cihazlara dokunmak yasaktır.

  14. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmamalı ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

  15. Ziyaret esnasında hasta mahremiyetine dikkat ediniz.

  16. Toplumda salgın durumunda ziyaret kısıtlaması yapılır.

  Çocuk Hasta Ziyaretçi Düzenlemesi

  • Hastalık/temas öyküsü olan ( ateş, döküntü, burun akıntısı, öksürük…vs.)  çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması yasaktır.
  • Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enjeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.
  • Yetişkin refakatinde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekim ile Enfeksiyon Kontrol Komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilir.
  • Ziyaretçi çocukların (1. derece yakın) girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.
  • Herhangi bir salgın durumunda ( toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.Özellikli Birimler Ziyaret Kuralları


Doğumhane: Ziyaret yasaktır.

Ameliyathane: Ziyaret yasaktır.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım: Hastaların kritik özel durumlarından dolayı ziyaretçi girişi yasaktır; ancak yoğun bakım sorumlu hekiminin onayı doğrultusunda yoğun bakım koşulları ve hastanın durumu uygunsa sadece hastanın birinci dereceden yakını 1 kişi ziyaret amaçlı içeriye alınabilir. Hasta yakınlarına her gün saat 15:00 ile 17:00 da bilgi verilir,  Gün içinde hastanın klinik durumunda değişiklik yasandı ise hasta yakini tekrar bilgilendirilir.

Yenidoğan Yoğun Bakım: Ziyaretçi girişi yasaktır; ancak yoğun bakim sorumlu hekiminin onayı doğrultusunda yoğun bakim koşulları ve hastanın durumu uygunsa sadece hastanın birinci dereceden bir yakini 1 kişi, ziyaret amaçlı içeriye alınabilir. Emzirme saatinde anne içeriye alınır.

İnme Merkezi: Ziyaret saatlerinde yoğun bakım koşulları ve hastanın durumu uygunsa sadece hastanın birinci dereceden yakını 1 kişi ziyaret amaçlı içeriye alınabilir.