T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Nefroloji


Hastanemiz Nefroloji Kliniği’ne bağlı polikliniklerde; 
Hipertansiyon, Glomerulonefritler, Böbrek yetmezliği, Böbrek Nakli hazırlık ve nakil sonrası hasta takipleri yapılmaktadır.
Hemodiyaliz ünitesi programlı hastalar ile birlikte 7 / 24 Acil ve yataklı klinik hastalarına hizmet vermektedir. Periton Diyalizi Ünitesi ayaktan ve yatarak tedavi altında olan hastalara periton diyalizi hizmeti vermektedir.
Nefroloji Kliniği 19 yatak kapasitesi ile yatan hastalara hizmet vermekte olup, klinik içinde; USG eşliğinde Böbrek Biyopsisi, USG eşliğinde geçici Hemodiyaliz Kateteri takılması, Periton Diyaliz kateteri takılması girişimleri yapılmaktadır.  Klinik içinde ışık ve karanlık saha mikroskopisi ile idrar tetkiki yapılmaktadır.
 
• Periton Diyaliz Ünitesi
• Hemodiyaliz Ünitesi (26 yataklı)
• Girişimsel Böbrek Biyopsileri