T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Hedefleri


  • Kalite çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması,
  • Hastanenin iş akışının belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesi ve denetlenmesinin sağlanması,
  • Tüm çalışanların kalite iyileştirme faaliyetlerindeki rol ve sorumluluklarının tanımlanması,
  • Kalite faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması,
  • Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.Sorumlu Başhekim Yardımcısı:        Uz. Dr. Mehmet Mustafa ALTINTAŞ
Kalite Yönetim Direktörü:                  Çiğdem ÇELİK ÇÖP  
Kalite Birim Çalışanı:                         Dilek DEMİRER
Kalite Birim Çalışanı:                         Özgür EROĞLU
Kalite Birim Çalışanı:                         
Nagihan AKTAŞ     
Kalite Birim Çalışanı:                        
Elif TUYAN BAŞ