Tomoterapi
02 Mart 2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

     Kliniğimizde; her biri farklı tümör tipleri ve bölgeleri için kullanılan 6 adet sınıfında son teknoloji radyoterapi cihazı mevcut olup, bu özelliğe sahip İstanbul’da ki tek kamu hastanesi konumundadır.

     Günümüzde radyaterapide amaç,  yüksek hassasiyette “Kişiselleştirilmiş veya Kişiye Özel”Işın Tedavileri sunabilmek olmalıdır. Radyasyon onkolojisi hekiminin, tedavi planlama aşamasında elinde farklı özelliklere sahip cihaz sayısının fazla olması,   tedaviyi ‘’Kişiye Özel” hale getirmesini kolaylaştıracak, böylelikle hastanın kendisi için en uygun cihazda tedaviye ulaşması mümkün olacaktır. 

     Kliniğimizde 15 Uzman hekim, 3 asistan, 8 sağlık fizikçisi, 22 radyoterapi teknikeri görev yapmaktadır.

     İleri teknoloji cihazlar ile kurulan kliniğimizde, Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRC), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi(YART), Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi(GKRT), 3 Boyutlu Konformal Brakiterapi (3 BRT), Solunum Kontrollü Radyoterapi teknikleri uygulanmaktadır.

     Kliniğimizde polikliniklerimiz;hastalık yerleşimlerine ve/veya tedavi tekniğine göre, baş-boyun polikliniği, jinekoloji polikliniği, akciğer-sarkom polikliniği, meme-gastrointestinal sistem polikliniği, genito-üriner sistem polikliniği ve Stereotaksi polikliniği şeklinde özelleştirilmiştir.

     Kliniğimize gelen hastalarımız ilgili polikliniğe randevusuz başvurabilmektedir.

Radyoterapi kararı verilen hasta tedavi planlama sürecinin başlatılması amacıyla kliniğimizde bulunan Bilgisayarlı Tomografi ünitesine gönderilir ve beklemeden Bilgisayarlı Tomografi çekimi yapılır.

     Elde edilen hasta görüntüleri Tedavi Planlama Sistemine aktarılır.Daha sonra hekim tarafından tümör lokalizasyonu ve sağlıklı dokuların anatomik sınırlarının belirlendiği konturlama işlemi yapılır. Endikasyon ve tedavi tekniğine uygun olarak hastaya verilecek radyoterapi dozu belirlenir ve tedavi planlaması için Fizik Uzmanına teslim edilir. Fizik Uzmanı tedavi tekniğine uygun tümör içinde en fazla dozu, sağlıklı organlarda en az radyasyon dozunu sağlayacak optimum planı hazırlar ve hastanın doktoruna sunar. Hekim hasta için en iyi tedavi planını seçtikten sonra hasta  radyoterapi teknikeri tarafından tedaviye alınır. Bütün bu işlem süreci 1- 3 gün arasında  sürer.

    Bu teknikleri uygulamak üzere klinimizde bulunan cihazlar;

     1 adet Tomoterapi Accuray HDA Cihazı:Türkiyede hizmete giren sınıfındaki en üst versiyon cihaz olup, hasta alımına Aralık 2017 itibari ile başlanmıştır.Cihazın tümörü günlük tomografi ile kontrol etme özelliği ;gerektiğinde hedeflenen tümör volumunu değiştirmemizi sağlayarak, tedavi başarısını artırıp tedavi yan etkisini azaltmamızı sağlar.Özellikle baş boyun tümörleri,mezotelyoma (akciger zarı kanseri),prostat kanseri,Kemik iliği nakli öncesi yapılan tüm vucut ışınlaması,medulloblastom gibi çocukluk çagı tümörlerinde üstün başarı nedeniyle kliniğimiz radyoterapi hekimlerinin bu hastalıklarda öncelikle tercih ettiği cihazdır  

     1 adet Robotik Lineer Hızlandırıcı Accuray Cyberknife G4 Cihazı :Halk arasındauzay neşteri olarak da geçen cihaz Radyocerrahi yapan cihazlar içinde sınıfının en başarılılarından biri olarak kabul edilmektedir.Belli büyüklüğün altındaki tümörlerde kazanılmış yoğun tecrübemizle, birçok iyi ve kötü huylu tümörde tam başarı elde etmekteyiz.Şuan için tedavi sırasında gerçek zamanlı tümör takibi yapabilen yegane cihazdır.Özellikle beyin tümörleri ve erken evre akciğer kanseri,böbrek üstü bezi tümörü gibi tümörlerde yaygın olarak kullanmaktayız.

     1 adet Lineer Hızlandırıcı Varian Trilogy Cihazı: IMRT olarak bilinen radyoterapi modalitesini başarı ile uygulayan üstün teknoloji tedavi cihazımızdır.Cihaza entegre ettiğimiz RPM sistemi ile solunum kontrollu radyoterapi başarı ile uygulanmaktadır.Bu solunum takip eden RPM sistemi ile meme kanseri ve akciğer kanserinde solunumun sadece belli fazlarında ışın verilir böylelikle sağlıklı  akciğer ve kalp dokusunun fazla doz olması önlenerek,ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek yan etkiler  azaltılmaktadır.

     1 adet Brakiterapi Nucletron Selectron  HDR Cihazı:Serviks,endometrium gibi jinekolojik tümörlerde rahim içi olarak uyguladığımız sınıfının en üst düzey teknoloji intrakaviter tedavi cihazıdır.Yakın zamanda da dünyada az sayıda merkezin yaptığı  akciğer tümörlerinde endobronşial,özafagus tümörlerinde endoluminal brakiterapi tedavisi uygulaması planlanmaktadır.

     1 adet Lineer Hızlandırıcı Varian Clinac DHX cihazı ve

     1 adet Lineer Hızlandırıcı Simens Oncor Impression Plus Cihazı:  3 boyutlu  konformal radytoterapi endikasyonu olan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

Tomoterapi.jpg