Rapidarc
07 Haziran 2021


Rapidarc - Trilogy Cihazı Nedir?

    Rapidarc, ileri teknoloji ile üretilmiş bir kanser tedavi cihazıdır.Bu cihaz hacimsel ve yoğunluk ayarlı rotasyonel ışınlama yapabilme özelliğine sahiptir. Yoğunluk ayarlama özelliği sayesinde;tümör şekli, uzanımı ve komşu organlarla ilişkiler dikkate alınarak istenilen yoğunlukta ve istenilen dozda tedavi planlaması mümkündür. Tedavi doğruluğunun kontrolü her tedavi öncesi alınan anlık görüntüler ile yapılmaktadır.
Görüntü klavuzluğunda yapılan bu tedavi ile yüksek doğrluklta tümör ışınlanırken sağlam dokular aynı hasssasiyetle korunabilmektedir. 

    Rapidarc, hastanın ışınlamada kaldığı tedavi süresini diğer benzer radyoterapi cihazlarına göre belirgin olarak kısaltmaktadır. Bu özelliği sayesinde hasta ve organ hareketlerinden kaynaklanacak hataları en aza indirerek, konforlu ve güvenli bir tedavi sağlar. Rapidarc ülkemizde az sayıda onkoloji merjkezinde bulunan ileri teknolojik özelliklere sahip bir cihazdır. Hastanemiz de bünyesinde bu cihazı bulunduran sayılı merkezlerden biridir.

Rapidarc Hangi Hastaların Tedavisinde Kullanılır?

    Rapidarc cihazı tüm kanser türlerinde kullanılabilmektedir.Özellikle yüksek radyoterapi dozu gerektiren tümörlerde ve koruma gereken dokulara yakın yerleşim gösteren tümörlerin tedavisinde tercih sebebidir.

Rabidarc ile Tedavi Uygulama Basamakları

    Rapidarc bir lineer hızlandırıcı (LINAC) cihazıdır. Lineer hızlandırıcıların ürettiği X-ışınları kullanılarak hastalıklı bölgeyi tedavi etmeyi sağlar. Tedavi edici ışınlar hastalara belli bir mesafeden uygulanırken, tedavinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için hastaların her tedavide aynı pozisyonda ve hareketsiz kalmaları istenmektedir. Tedavi edilen bölge farklılıklarına göre farklı pozisyonlama ve sabitleme araçları kullanılmaktadır.

    Kişiye özgü olarak, suda eriyen ve uygulandığı bölgenin şeklini alan ısıya duyarlı maskeler, vakum yataklar, özel pozisyonlama sağlayan aparatlar kullanılarak sabitleme yapıldıktan sonra hastanın Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü alınır. Tüm bu işlemlerin amacı hastanın hareket etmesini engellemektir. Doktor ve medikal fizik uzmanları tarafından oluşturulan hastaya özgü  en uygun plan kabul edildikten sonra tedavi aşamasına geçilmektedir.

     Tedavi sahası doğruluğu için alınan görüntü kontrolü yapıldıktan sonra tedaviye başlanır. Rapidarc cihazı hasta etrafında dönerek ışınlama işlemini yapmaktadır. İşlem süresi bazı özellikli hastalar dışında ortalama 5-10 dakikadır.Bu süre, hastanın her seansta görüntüleme ile tedavi bölgesinin kontrol edilmesi ve takiben ışınlanmasını kapsamaktadır. 

    Tedavi sırasında hastaya herhangi bir girişimsel işlem yapılmamaktadır. Uygulama sırasında tedaviye bağlı ağrı hissedilmemektedir. Hastalarda tedavi sonrası hiçbir kısıtlama yoktur. Hasta günlük faaliyetlerine devam edebilir.