Hasta Rehberi
12 Ocak 2022

Yatış Bilgileri

Hastanemizde Acil ve poliklinikten yatışlar yapılmaktadır. Acile gelen hasta muayene ve tetkikleri yapılıp değerlendirildikten sonra yatışına karar verilen hasta yatış kağıdı doldurularak Acil Bilgi işlemden Yatışı yapılarak Kliniğe gönderilir. Poliklinikten yatışlarda hasta randevu alıp polikliniğe gelir. Muayene olur tetkikler yapılıp sonuçlar değerlendirildikten sonra yatışı yapılacak hasta yatış kâğıdıyla kliniğe yönlendirilir. Hasta yatışı mesai saati içinde kat sekreterleri tarafından yapılmaktadır. Ameliyat olacak hastalar için ayrıca anestezi onayı alındıktan sonra yatışı yapılır.


Ücretli Hasta İşlemleri: Taburcu kararı verilen hastaların epikriz işlemleri doktor tarafından tamamlandıktan sonra hastanın bütün işlem girişleri klinik sekreteri tarafından kontrol edilerek sistem üzerinden taburculuk işlemi yapılır. Alınan hizmet ücret dökümü hastaya verilerek ücret ödemesi için ücretli vezneye yönlendirilir. Ücreti ödediğine dair makbuz fotokopisi dosyaya eklenerek taburculuk tamamlanır.  

Sosyal Güvencesi Olan Hasta Taburcu İşlemleri : Taburcu kararı verilen hastaların epikriz işlemleri doktor tarafından tamamlandıktan sonra hastanın bütün işlem girişleri klinik sekreteri tarafından kontrol edilerek sistem üzerinden taburculuk işlemi yapılır. Sistem üzerinden çıktısı alınan epikriz hasta veya hasta yakınına ilaç ve öneriler belirtilerek ve "Bir Nüshasını Aldım" şeklinde imzası alınarak teslim edilir. İmzası alınan Epikriz dosyaya eklenerek taburculuk işlemi tamamlanır.