Toğlum Ruh Sağığı Merkezi (TRSM)
12 Temmuz 2023

   Toplum ruh sağlığı merkezi, ağır ruhsal bozukluğu olan kişilere (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile bipolar bozukluklar) topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla bir takım rehabilitasyon ve psikososyal beceri   kazanma hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu bir merkezdir.

          Merkezimizde ;
              
Psikotik hastaların hastalıklarının takip ve tedavilerinin düzenli olarak sağlanması
              
İlaç ve sağlık kurulu raporlarının sağlanması
              
Fiziksel hastalıklar (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite vb.) ile ilgili takip ve tedavide destek sağlanması
              
Hasta ve hasta yakını eğitimleri (hastalık belirtileri ve hastalığın gidişi, ilaç tedavisi, yan etkiler, aile destek programları bv.)
              
Gerekli durumlarda ev ziyaretleri amaçlanmaktadır.

         Rehabilitasyon çalışmaları ve hedefleri;
               
Psikotik hastalığın tıbbi tedavisi ve takibi ile hastaneye yatış sıklığını azaltmak
               
Bireysel danışmanlık hizmetleri ile hastaların mesleki, toplumsal ve ailesel işlevselliklerini geliştirerek hastaları topluma yeniden kazandırmak
               
İş ve uğraşı terapileri ile hastaların üretkenliklerini artırmak, toplum içerisinde bağımsız yaşam becerilerini desteklemek, sosyal yaşama adapte olmalarını sağlamaktır.

       Merkezimizde bireyler için sosyal etkinlikler, müzik faaliyetleri, spor faaliyetleri, el sanatları faaliyetleri, halk oyunları faaliyetleri, öğle yemeği gibi hizmetler sağlanmaktadır.


  • BiP Image 2023-07-12 at 11.2.16.jpg
  • BiP Image 2023-07-12 at 11.2.18.jpg
  • IMG_2221.jpg
  • BIP Image 2023-06-07 at 10.36.36.jpg