T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Enfeksiyon HastalıklarıHastanemizde 30 yıldır uzmanlık eğitimi veren bir kliniktir.
Anadolu yakasında en çok hasta yatıran ve poliklinik yapan bir kliniktir. Toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı salgınlarda da her an pilot görevler üstlenmiştir.

• Sepsis
• Menenjit
• Hepatit
• Yumuşak Doku Enfeksiyonları
• Mers-CoV ve Sars Tedavi Kliniği
• Sürveyans
• Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Takip ve Tedavisi