Çevre Politikamız
28 Şubat 2021

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Hipokrat' ın 2500 yıl önce “Bir toplumun sağlığını bilmek istiyorsanız o toplumun nefes aldığı havaya, içtiği suya ve yaşadığı yere bakınız.” sözünden hareketle sağlık hizmeti sunumunda çevreye duyarlı ve sorumluluğunun farkında olan bir kurum olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Amacımız sürdürülebilir sağlıklı çevre bilinci oluşturmaktır.

Bu amaçla;

  • Ulusal mevzuatlara ve Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına göre hareket edilmektedir.
  • Sağlık tesisimiz çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre tasarlandığını, inşa edildiğini veya işletildiğini belgelendiren LEED GOLD ve EDGE sertifikasına sahip dünyadaki ilk kamu kurumudur.
  • Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunu engelleme veya minimalize edilmesi, atığın oluşması durumunda kaynağında toplanması ve geri kazanımının sağlanması için Sıfır Atık Projesi kurumumuzda uygulanmaktadır. Ana Bina ve 7 ek binamız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ ne sahiptir.
  • Sağlık hizmeti sunumunda oluşan atıkların toplanması, ayrıştırılması, bertaraf edilmesi hasta ve çalışan güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde planlanıp uygulanmaktadır.
  • Geri dönüştürülebilen malzemeler (kağıt, karton, cam, plastik, metal )için kullanıcıların kolayca ulaşabileceği alanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiş, atıkların geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi için atık planına göre hareket edilmektedir,
  • Yapım,  onarım,  tadilat gibi işlemlerde çevre korunmaktadır.
  • Çevre sorumluluğu oluşturmak ve çalışanları bilinçlendirmek için çevre eğitimine önem verilmektedir.
  •  Lejyonella bakterisi 20 ̊C ile 50  ̊C arasındaki durgun suda uygun bir ortam sağlamış olur. Sağlık tesisimizde bulunan Anti Lejyonella sistemi ile sıcak ve soğuk su sistemlerinin bina içinde sürekli devinimi sağlayıp tesisattaki suyu sabit bekletmemeyi amaçlar.
  • Hasta ve çalışanlarına hijyenik sağlıklı bir ortamda hizmet sunmayı amaç ediniyoruz.