Yara ve Yanık Merkezi
22 Haziran 2021

 

 • YARA VE YANIK MERKEZİ
 • ACİL GİRİŞ
 • KORİDOR
 • İŞLEM ODASI
 • ACİL POLİKLİNİĞİ
 • YANIK PANSUMAN ODASI
 • KLİNİK
 • FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
 • FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ 2
 • KRONİK YARA SERVİSİ
 • HASTA ODASI
 • GÖRÜŞME ODASI
 • Yanık Yoğun Bakım
 • Yanık Ameliyathane
 

  Hastanemiz yara ve yanık tedavi merkezi hastane yerleşkemiz içinde helikopter pistine sahip ayrı bir alanda kurulmuş 2,5 kat üzerine inşa edilmiş, ve toplam 7.500 m2 kapalı alanda 20 yanık servis yatağı , 10 kronik yara servis yatağı  ve 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 36 yataklı Türkiye'nin en donanımlı yara ve yanık merkezlerinden birisidir. Merkezimizde 2008 yılında poliklinik ve servis hizmeti başlamış olup, Nisan  2009 tarihinden itibaren ise yanık ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. Yara ve yanık tedavi merkezimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Merkezimiz bünyesinde fizyoterapi birimimiz de mevcut olup burada 5 fizyoterapistimiz ve sadece yanıkla ilgilenen 1 fizyoterapistimiz aktif olarak çalışmaktadırlar. Merkezde görev alan hekimlerimiz Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, ve Çocuk Cerrahisi branşlarından olup yanık yoğun bakım tedavilerimiz Anestezi ve Reanimasyon uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Yanık merkezimizin içinde 2 ameliyathane, ayrıca biri yoğun bakımın olmak üzere 3 adet yıkama alanımız mevcuttur. Hastaların taburcu sonrası kontrolleri yanık polikliniğimizde yapılmakta burada polikliniğe ek olarak bir pansuman odamız bulunmaktadır. Hasta yakınlarının yanık merkezinde yatan hastalarını izleyip takip edebilecekleri kapalı ve pencereli ziyaretçi kabinleri mevcut olup buradan arzu ederlerse hastalarıyla telefon görüşmesi de yapabilmektedirler. Acil hastaların karşılandığı ve ilk yıkama ve pansumanlarının yapıldığı acil yanık polikliniğimiz merkezimizin hemen girişinde yer almaktadır. Merkezimize eğitim almak üzere tüm Türkiye’deki merkezlerden ziyaretçi doktorlar gelmekte ve 3 aylık eğitime tabi tutulmaktadırlar.

    Merkezimizin bünyesinde yara hastalarının yara bakımı takibi ve tedavilerinin plastik cerrahi hekimleri tarafından yapıldığı yara polikliniğimiz de mevcuttur. İkinci bir yara polikliniği Hiperbarik ve Sualtı hekimlerimiz tarafından yine merkezimizde yürütülmekte olup bu hekimlerimiz tarafından endikasyonu olan vakalarda çok kişilik basınç odasında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca haftalık toplanan kronik yara konseyimize yara ve yanık merkezimiz ev sahipliği yapmaktadır. Kronik yara konseyimize Enfeksiyon, Plastik Cerrahi, Ortopedi, Hiperbarik ve Sualtı,  Dahiliye, ve Endokrinoloji branşlarından hekimler katılmakta, yara hemşiresi de konseyde hazır bulunmaktadır.

    Yara ve yanık tedavi merkezimiz 24 saat kesintisiz hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Bünyesinde aktif olarak çalışan genel cerrahi, plastik cerrahi, çocuk cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, hiperbarik ve sualtı hekimliği, enfeksiyon ve fizyoterapi branşlarının bir arada bulunduğu ekibiyle tüm Türkiye’de örnek alınan bir merkez olup yanıklı hasta tedavisinde bir dönüm noktasıdır.