Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporları (ÇÖZGER)
08 Şubat 2024

Çözger Sağlık Kurulu raporu almak için talepte bulunulan 18 yaşından küçük çocukların velileri/vasileri tarafından randevusuna istinaden Sağlık Kurulu danışmasından temin edilen dilekçe ile başvuruda bulunulur.
Sağlık Kurulu Kayıt işlemleri: Sağlık Kurulu Kayıt Birimi Sekreteri tarafından talep dilekçesi kontrol edilir ve Sağlık Kurulu Kayıt Defterine kaydı alınır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılır, kişinin hastalıklarına yönelik tüm tahlil, tetkik, patoloji ve görüntüleme raporları ve TC. Kimliği teslim alınır kontrolden geçirilir. Kayıt sekreteri HBYS sistemi üzerinden kimlik bilgilerini güncelleyerek hasta kaydını oluşturur, hastanın fotoğrafı web cam görüntüleme ile kayıt sekreteri tarafından çekilerek kimlik eşleştirmesi yapılır. HBYS sistemine yüklenerek kayıt numarası oluşturulur. Fotoğrafı çekilmiş hastanın tetkik birimlerinde de görüntülü kimlik eşleştirmesi ile işlemleri yapılır. Hastalıklarına yönelik ilgili branşlara HBYS üzerinden sevki yapılır. Muayenelerine yönelik barkod basılarak verilir. En son hasta bilgilerini içeren Turuncu bileklik basılır. Hasta Sağlık Kurulu İşlemleri sonuçlanıncaya kadar bilekliği çıkartmaması ve polikliniklerde Sağlık Kurulu Hastası olduğuna dair bu bilekliğin kontrolü yapılacağı bilgisi verilir. Çocuklar için tanımlanan polikliniklere yönlendirilir.

ÇÖZGER Muayene İşlemleri;
-
Çocuk hastalar yapılan sevklerine göre Sağlık Kurulu Polikliniklerinde muayene edilir.
- İlgili branş doktoru tarafından HBYS sistemi üzerinden yapılan kaydı açılır. Hasta Fotoğrafı, TC. Kimliği ve koluna takılan Turuncu bilekliği kontrol edilerek muayene işlemlerine geçilir.
- İlgili Branş doktoru tarafından yapılan muayene bulguları HBYS sistemine ve E-Rapor sistemine kaydı yapılır. Hastanın puanlaması, tanılarının karşılığı Çocuklar için Özel Gereksinim Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. - - HBYS sistemine işlenir ve kayıt altına alınır. Hasta hakkındaki muayene bulgularını göremez. Çocuk hastalar için puanlama yapılmaz, gereksinim düzeyi belirtilir.

ÇÖZGER Sağlık Kurulu Heyetimiz;
-
Perşembe günü; Çocuk için Özel Gereksinim (ÇÖZGER) raporlarının tanzimi için saat 13:30’da toplanmaktadır.
- Çözger Sağlık Kurulu (Çocuk Hastalıkları Uzmanı) Kurul Başkanı, Çocuk Cerrahi, Göz Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Nöroloji, Çocuk Psikiyatri, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzman Doktorları tarafından oluşmaktadır.
- Çocuk hastaların isimleri; Sağlık Kurulu Randevu İşlemleri modülü üzerinden oluşturulan listeler heyet salonunun önünde bulunan kapı üstü bilgilendirme monitörüne ekrana yansıtılır ve her hasta tek tek kimlik kontrolü yapılarak toplantı salonuna alınır. Hastanın velisi/vasisi mutlak suretle yanında bulunmalıdır. (Kimlik kontrolü yapılır)
- Gerekli görüldüğünde heyete diğer branş hekimlerinin de katılımı sağlanarak hasta hakkında en doğru değerlendirmenin yapılması sağlanır.
- Eğer hasta başka bir kurumdan takipli ise ilgili kuruma, bizim hastanemizde olmayan branşlar için ilgili bulunan branşın olduğu kuruma HBYS sistemi üzerinden görüş veya talep yazısı oluşturulur. Hastanın mağduriyeti giderilir. Gelen görüş ve gereksinim düzeyi rapora işlenir.
- Hasta dosyaları toplantı başlamadan önce tüm hekimler tarafından tekrar gözden geçirilir. Herhangi bir eksiklik veya mükerrer puanlama yapıldıysa düzeltmeler yapılır. Heyette hasta tekrar muayene edilir, görüşler alınır gerekirse ek muayene, tahlil ve tetkik istenebilir.
- Heyete alınan çocuk hasta hakkında verilen kararlar Sağlık Kurulu Başkanı tarafından muayene formunun üstüne işlenir. Muayene bulgularına göre hasta çocuğun almış olduğu gereksinim düzeyi, yararlanacağı özel eğitim alanları ve raporun geçerlilik süresi belirlenir.
- Kararlar “Sağlık kurul kararı oy birliği” veya “Sağlık kurul kararı oy çokluğu “ile verilir. Şerhli rapor olursa gerekçesi rapora eklenir.
- Çocuk hasta hakkında verilen karar Sağlık Kurulu çalışanı tarafından ÇÖZGER E-Rapor programına işlenir ve sağlık kurulu üyelerinin imzasına sunulur. Üyeler tarafından kontrol edilen rapor düzenlemesi E-İmza yapılır. Üyelerin imzalarından sonra en son Kurul Başkanı imzasına düşer. Kurul Başkanı tarafından son imzası yapılan raporlar, hastaların velisi/vasisinin “ E-Nabzı”na düşer. Hastalar raporlarını hastaneye gelmeden buradan istedikleri kadar çoğaltarak temin edebilirler.
- Zimmet defterine heyete katılım sağlayan hekimlerin ismi açılarak heyet bitiminde imzaları alınarak heyet işlemleri sonlandırılır.