Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Hedefleri
05 Ocak 2024

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Hedefleri

 • Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, 
 • Tüm çalışanların kalite iyileştirme faaliyetlerindeki rol ve sorumluluklarının tanımlanması,
 • Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu,
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması,
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
 •  Öz değerlendirmeleri yönetir,
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
 •  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
 •  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberine göre uygulamaları düzenler.


Sorumlu Başhekim Yardımcısı:        Uz. Dr. Nahide HAYKIR
Kalite Yönetim Direktörü:                  Çiğdem ÇELİK ÇÖP  
Kalite Birim Çalışanı:                          Safiye BARUT      
Kalite Birim Çalışanı:                          
Nagihan AKTAŞ     
Kalite Birim Çalışanı:                          
Elif TUYAN BAŞ  
Kalite Birim Çalışanı:                          Neriman BENDERLİOĞLU