Beyin ve Sinir Cerrahisi
12 Ocak 2022


  • KLİNİK KORİDOR
  • HASTA ODASI

Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Beyin ve omuriliğin cerrahi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

         Başlıca;
• Beyin Kanamaları
• Beyin ve Omurilik Tümörleri
• Beyin ve Sinir Sisteminin Anevrizmal Hastalıkları
• Omurilik ve Omurganın Yaralanmaları
• Çocukluk Çağı Beyin Cerrahisi Ameliyatları
• Doğumsal Bozukluklar olarak her yaş gurubundaki hastalara hizmet verilmektedir.