Nasıl Muayene Olurum?
19 Aralık 2023


  1. Hastalar müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak, Sağlık Bakanlığı’ nın 182 numaralı MHRS telefon hattını arayarak randevu alıp, gerçekleştirebilirler.
  2. Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılır.
  3. Hasta, hekim seçme hakkına sahiptir. 
  4. Hastanemize başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendirilmiş karşılama, danışma ve yönlendirme personelleri yardımcı olurlar.
  5. Randevu kayıtları, ilgili polikliniğin sekreteri tarafından yapılır. YenimahalleEAH
  6. Acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), engelliler, hamileler, 65 yaş üzeri hastalar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gazilerin kayıt önceliği bulunmaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık/ kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/ kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalıdır.