Çocuk Yoğun Bakım Hasta Yakınları Bilgilendirme
30 Ocak 2024

Merkez bina Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 14.00-15.00 saatleri arasında hasta yakını bilgilendirme odasında, yüz yüze bilgilendirme yapılır.