Heyet Günleri ve Saatleri
08 Şubat 2024

Pazartesi günü; Erişkin Engelli, İşe Giriş, Silah Ruhsatı, Vasi Tayini, Yaş tespiti, Usul ve Fenne uygunluk, kurumlar sevkli vb. raporların tanzimi için saat 13:30.

Salı günü; Erişkin Engelli için saat 13:30.

Perşembe günü; Çocuk için Özel Gereksinim (ÇÖZGER) raporlarının tanzimi için saat 13:30.

Cuma günü; Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Kurulu raporları tanzimi için saat 09:00. toplanmaktadır.

Hastaların; Sağlık Kurulu Randevu İşlemleri modülü üzerinden oluşturulan listeler heyet salonunun önünde bulunan kapı üstü bilgilendirme monitör ekranına yansıtılır ve her hasta tek tek kimlik kontrolü yapılarak toplantı salonuna alınır. Gerekli görüldüğünde heyete diğer branş hekimlerinin de katılımı sağlanarak hasta hakkında en doğru değerlendirmenin yapılması sağlanır. Hasta dosyaları toplantı başlamadan önce tüm hekimler tarafından tekrar gözden geçirilir. Herhangi bir eksiklik veya mükerrer puanlama yapıldıysa düzeltmeler yapılır. Heyette hasta tekrar muayene edilir, görüşler alınır gerekirse ek muayene, tahlil ve tetkik istenebilir.