Önceliği Olan Hastalar Kimlerdir?
19 Aralık 2023


Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda hastanemizde muayene önceliği uygulanmaktadır. Buna göre;

•  Acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
•  Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
•  Hamileler,
•  60 yaş ve üzeri olan hastalar,
• Gazi ve malul olan hastalar öncelikli hasta grubu içinde yer almaktadır.