Değerlerimiz
12 Ocak 2022

DEĞERLERİMİZ

» İnsan odaklı, 
» Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan,
» Etkin, kaliteli, verimli hizmeti hedef alan,
» Bilimsel yayın ve araştırmalarda öncü,
» Sağlıklı çalışma yaşamını önemseyen,
» Gelişime açık,
» Değişimi ve yeniliği destekleyen,
» Ulaşılabilir,
» Hastalarına ve çalışanlarına din, dil, ırk, cinsiyet ve düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen,
» Çevre duyarlılığına sahip ve bu alanda projeleri destekleyen,
» Kalıcı güven oluşturan bir hastanedir.