Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane

Anne Dostu Hastane


ANNE DOSTU HASTANE POLİTİKASI

  1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.
  2.  Gebelik dönemi, travay,doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
  3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
  4. Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
  5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. 
  6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır. 
  7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. 
  8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. 
  9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır. 
  10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.


Hastanemiz Anne Dostu Hastane ünvanını almıştır.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 14.17.01.jpeg

ANNE DOSTU HASTANE POLİTİKASI 50x70.jpg

19 Aralık 2023