Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
06 Aralık 2022

 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bebekler, çocuklar ve ergenlerin enfeksiyon hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla hizmet vermektedir. Gerek poliklinik gerekse de yatan hastalar bulaşıcı hastalıklar yönünden takip edilmektedir. Toplum sağlığı için son derece önemli olan aşı ile önlenebilir hastalıklar konusunda bilgilendirmeler yapılmakta, aşılanmamış çocuklar Sağlık Bakanlığı Aşı Programı çerçevesinde aşılanmaları konusunda teşvik edilmektedir. Ayrıca özel aşı programına ihtiyaç duyan hasta grupları için (immünyetmezlikli hastalar, malignite nedeniyle kemoterapi alan hastalar, kemik iliği nakli olan hastalar, splenektomili hastalar gibi) aşı takvimleri oluşturulmakta ve takipleri yapılmaktadır. Ayrıca hastanenin farklı tıbbi bölümlerinde yatan çocuk hastaların gelişen komplike enfeksiyon hastalıklarına da konsultasyon hizmeti verilmektedir. Özellikle yanık ünitesinde yatan ve enfeksiyon gelişen hastalar günlük olarak takip edilmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Kliniği tarafından başlıca takip edilen hastalık grupları arasında şunlar sayılabilir;
• 
Komplike üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
• 
Santral sinir sistemi enfeksiyonları (Menenjit, ensefalit, beyin absesi, şant enfeksiyonları gibi)
Akut gastroenteritler
Yara yeri enfeksiyonları
• 
Konjenital TORCH enfeksiyonları
Tüberküloz
Kan akımı enfeksiyonları
Kemik ve eklem enfeksiyonları (septik artrit, osteomiyelit)
Nedeni bilinmeyen ateş
Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), karbapenem dirençli gram negatif mikroorganizmalar ile gelişen enfeksiyonlar
Komplike idrar yolu enfeksiyonları
Bruselloz

 Hastanemiz yataklı servis binasının beşinci katında bulunan servisimizde dört tane iki kişilik ve yedi tane tek kişilik oda bulunmaktadır. Tüm odalarımız çift kapılı olup, bütün odalarda oksijen sistemi dahil gerekli olabilecek tüm tıbbi müdahale ekipmanı bulunmaktadır.