T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


Kliniğimiz hastanemizin kuruluşu ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. 36 yatak kapasiteli olan servisimizde; Bronkoskopi ünitesi, Uyku laboratuvarı, Kardiyopulmoner egzersiz testi ünitesi, Solunum Fonksiyon Testi  Laboratuvarı ve 6 polikliniği ile hizmete devam etmektedir.
• EBUS
• Torasik USG
• Uyku Laboratuvarı
• SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
• Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi