T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  • YBÜ
  • Nörolojik YBÜ


Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı, refleks ve aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır.
Genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin görevidir.
 
Anestezi Kliniği tarafından;
• 48 Ameliyathanede Anestezi Hizmeti
• 157 Yoğun Bakım Ünitesinde hastalara reanimasyon hizmeti sunulmaktadır.
• Endoskopi Ünitesinde Sedo-Analjezi Girişimleri
• Anjiyo Anestezi İşlemleri
• Yanık tedavilerinde sedo-analjezi işlemleri