T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Radyasyon Onkolojisi


Radyoterapi (ışın tedavisi), elde edilen yüksek enerjili X ışını kullanarak tümör hücrelerinin öldürülmesi işlemidir. ışın tedavisi sadece uygulandığı bölgedeki tümör hücrelerini öldürür. tümör hücreleri normal hücrelere göre daha duyarlıdır. bu nedenle ışın tedavisi uygulanan bölgedeki tümör hücrelerinin ölümü normal hücrelerden daha fazla olmaktadır. Normal hücreler tümör hücrelerinden farklı olarak hızla kendilerini onarabilmektedir. Kliniğimizde ki yüksek teknolojik cihazlarla çağımızın gereklerine uygun olarak;
• 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi ve Brakiterapi
• IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
• IGRT (Görüntü Klavuzunda)
• Sterotaktik Radyocerrahi-Radyoterapi (Cyberknife) Yapılabilmektedir.
• Rapid-Arc
• Tomoterapi