Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
16 Kasım 2022


  • POLİKLİNİK
  • POLİKLİNİK ODASI
  • KLİNİK KORİDOR
  • HASTA ODASI


Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra kanser cerrahisi başta olmak üzere, alanındaki her türlü büyük ameliyatın yapıldığı, Türk Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edilmiş bir kliniktir. 

Ulusal İşitme Tarama Programı referans merkezlerinden birisidir.

Merkez Poliklinik Binasında 8 ve Ek Hizmet Binalarımızda 3 (Yakacık Ek Hizmet Binasında 1, Adatepe Semt Polikliniğinde 1, Büyükada Ek Hizmet Binasında 1)olmak üzere toplamda 11 KBB Polikliniğimiz bulunmaktadır. Her poliklinikte muayene mikroskopu ve endoskopi sistemleri bulunmaktadır.

Merkez Poliklinik Binası 2.katta 4 adet Odyometri Odası, 1 adet Klinik BERA Odası ve 1 adet Denge Testi Odası bulunmaktadır.
Toplamda 4 adet Odyometri Cihazı, 4 adet Timpanometri, 1 adet Klinik Emisyon, 1 adet Klinik BERA, 4 adet Tarama BERA(1 tanesi Yakacık Ek Hizmet Binasında) bulunmaktadır.
Poliklinik Binasında 2 adet Konuşma Odası bulunmakta olup 2 polikinikte Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemiz KBB Kliniği, Merkez Anabinası 9.katında E-F koridoru olmak üzere 2 koridorda, 38 yataklı servis olarak hizmet vermektedir. Katta 1 adet muayene odası bulunmaktadır.

Hastanemiz Merkez Binası 2.katta KBB için ayrılmış 4 adet ameliyathane bulunmaktadır. Her ameliyat odasında kulak cerrahisi için mikroskop ve tur cihazı, Endoskopik Sinüs Cerrahisi için endoskopi sistemleri mevcuttur.

Fleksibl Laringoskopi ile Larinks Mikrocerrahi tedavisi olacak hastalar ve Vestibüler Değerlendirme ile Vertigo Tedavisi de rutin olarak yapılmaktadır.

YAPILAN TEDAVİLER:

Kliniğimizde  literatürdeki en yeni bilgiler ışığında  özellikle baş ve boyun kanser cerrahisi olmak üzere, mikroskopik kulak cerrahileri , endoskopik sinüs cerrahileri ve burun estetiği yapılmaktadır.  

• Foniatri Ünitesi,

• Gırtlak Kanseri, Dil/Dudak Kanseri , Tükrük Bezi Kanseri, Tiroid ve Baş Boyun Bölgesinden Kaynaklı Tüm Kanser Cerrahileri ve Rekonstrüksiyon İşlemleri

Dış Kulak Yolu Hastalıkları, Kronik Seröz Otit (Orta Kulak İltihabı), Timpanoplasti (Kulak Zarı Onarımı),Mastoidektomi (Kronik Kulak İltihabı), Kepçe Kulak Onarımı

Uyku Apnesi (Horlama), Tonsil (Bademcik) ve Adenoid (Genizeti) Hastalıkları Tedavi ve Cerrahi Operasyonları

• Tükrük Bezi Hastalıkları Cerrahisi

• Tiroid Bezi Hastalıkları Cerrahisi,

• Septoplasti (Fonksiyonel Burun Eğriliği Düzeltme) ve Septorinoplasti, Konka(Burun Eti) Cerrahisi, Kronik Sinüzit Cerrahisi

• Allerji Tedavileri

• Odyoloji Laboratuvarı 

• Odiovestibüler Ünitesi bulunmaktadır.