Genel Cerrahi
12 Ocak 2022


  • GENEL CERRAHİ


   Genel Cerrahi alanında bilimsel ve teknolojik çağdaş uygulamaları yakından takip ettiğimiz 68 yataklı kliniğimizde, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları, Meme Hastalıkları, Travma ve Acil Cerrahi hastalıkları tedavileri İleri Laparoskopik ameliyatlar (Kolektomi, anterior ve aşağı anterior rektum rezeksiyonları, gastroözofageal reflü, akalazya, hiyatal herni, splenektomi, kolesistektomi, adranelektomi, kasık- kesi fıtıkları, appendektomi gibi) ve konvansiyonel cerrahi girişimler olarak konusunda uzman cerrahlar tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.


• İleri Laparoskopik Ameliyatlar
• Reflü - Akalazya Cerrahisi - Bariatrik Cerrahi
• Konvansiyonel Cerrahi Girişimler
• ERCP Ünitesi
• Özefagus Cerrahisi
• Böbrek Nakil Cerrahisi
• Yanık Cerrahisi
• Cerrahi Endoskopi   
   - Kolonoskopi
   - Rektoskopi
   - Gastroskopi