Tıbbi Patoloji
12 Ocak 2022

   
 Patoloji, Yunanca pathos ve logos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen sözcükten  türetilmiştir.
Tıbbi patoloji altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. Günümüzde kullanılan immünohistokimyasal ve moleküler inceleme yöntemleri ile hastalığın tanısı yanı sıra prognozun belirlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesine  de katkı sağlar.
 Hastanemiz  Tıbbi Patoloji Kliniğinde Gastrointestinal Sistem ve Jinekopatoloji seksiyonları  yanı sıra alanlarında  uzmanlaşmış hekimler tarafından   Nöropatoloji, Sitopatoloji, Meme patolojisi, Akciğer patolojisi, Endokrin patoloji, Hepatopankreatobiliyer sistem patolojisi, Kemik yumuşak doku patolojisi, Dermatopatoloji, Baş boyun patolojisi, Üropatoloji, Nefropatoloji, Hematopatoloji  seksiyonları  değerlendirilmektedir.


• Histokimyasal ve İmmünhistokimyasal  incelemeler yapılmaktadır  
• Moleküler Patoloji kapsamında 
• Mutasyon Analizleri (EGFR, K-RAS, N-RAS, BRAF, HPV)
• HER2 2 NEU,EBER  SISH İncelemeleri
• FISH yöntemiyle ALK, ROS 1, C-MYC, BCL2, BCL6,  Gen Mutasyon Analizi  yapılmaktadır
•Kliniğimiz Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu tarafından değerlendirilmiş  ve "Uzmanlık Eğitim Akreditasyonu"belgesini almıştır.