Radyoloji
12 Ocak 2022


Radyoloji Kliniğimiz hastalarımızın teşhislerine Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Renkli Doppler Ultrasonografi gibi ileri teknoloji ürünü cihazlarla katkıda bulunmaktadır.
Girişimsel Radyoloji Ünitemizde bu cihazlar eşliğinde karaciğer, akciğer, pankreas gibi organlardan ve lenf nodlarından biyopsiler yapılmakta, tıkanma sarılıklarında, batın içinde gelişen abselerde ameliyata gerek kalmadan kateter kullanarak boşaltma tedavisi uygulanmaktadır. Karaciğerde Radyofrekans ve Mikrodalga yöntemi ile tümör ablasyon tedavisi yapılmaktadır.
 
• Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
• Girişimsel Radyolojik İşlemler
• MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
•  CT (Bilgisayarlı Tomografi)
•  USG (Ultrasonografi)
•  Mamografi
•  Röntgen
• Kemik Dansitometri
• ESWL
• Anjiyografi