Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2021-2022 öğretim yılı eğitim planları, öğrenci eğitimi, staj yerleri ve eğiticilerin rolü konuları SBÜ Uluslarası Tıp Fakültesi Dekanı ile yapılan toplantıda karara bağlandı.
25 Haziran 2021

SBÜ DEKANI.jpg