Üroloji
12 Ocak 2022


  • KLİNİK KORİDOR
  • HASTA ODASI

    Hastanemiz Üroloji Kliniği; 42 Hasta yatağı, 8 Poliklinik ve özellikli operasyonların yapıldığı 4 Ameliyat masası ile gerek endoüroloji-taş hastalığı, gerek üroonkolojik cerrahi ve gerekse de kadın-çocuk ürolojisi ile ilgili her türlü modern operasyonu yapabilecek kapasiteye ve gerekli teknik alet donanımına sahiptir.
    İstanbul Anadolu yakasının en büyük kapasiteye sahip Üroloji Kliniği olarak İstanbul ve il dışından başvuran binlerce hastaya hizmet vermektedir.
 
•Taş Kırma
•Prostat Kanser Cerrahisi 
•Mesane Kanser Cerrahisi 
•Böbrek Kanser veya İyi Huylu Hastalıklar Cerrahisi
•Böbrek Üstü Bezi (Adrenal bez ) Cerrahisi 
•İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi ( Sistektomi, Prostatektomi, Pyeloplasti, Sakrokolpopeksi, RPLND)
•Testis Tümörü Ameliyatları
•Metastatik Testis Tümörü Ameliyatları
•Prostatik İyi Huylu Hastalıkları Ameliyatları 
•İdrar Kaçırma Ameliyatları ( TOT, Sistosel, Rektosel, Male Sling,Artifisyel Sfinkter takılması)
•Çocuk Üroloji Ameliyatları ( Up Darlık, Hipospadias, Epispadias, Böbrek reflü, İnmemiş Testis ameliyatları)
•Erkek Cinsel İşlev Bozukluğu Ameliyatları ( Penil Protez,  Penil Eğrilik, Shunt ameliyatları)
•Üriner sistem taşı ( Böbrek, Üreter, Mesane) ameliyatları 
•Böbrek Yetmezliği Müdaheleleri ( DJ stent, Nefrostomi kateter takılması)
•Sistoskopi, Prostat biyopsi, Ürodinami, Üroflowmetri tetkikleri