Göğüs Cerrahisi
12 Ocak 2022  • GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ EKİP
  • GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ
  • KLİNİK KORİDOR
  • HASTA ODASI   Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.  Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar, tümör oluşumları, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler diyafram ve yemek borusuna  ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi alanına giren hastalıklar, Göğüs Cerrahisi kliniklerinin teşhis ve tedavisindeki ilgi alanlarıdır.

Klinikte aşağıdaki ameliyatlar yapılmaktadır;

• Akciğer Kanser Cerrahisi
• Göğüs Duvarı Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi
• Videotorakoskopik Ameliyatlar (VATS)
• Videomediastinoskopi
• Mediastinal Kitle Cerrahisi
• Özefagus Cerrahisi
• Bronşektazi Cerrahisi
• Göğüs Travmalarının Cerrahi Tedavisi
• Pediatrik Göğüs Cerrahisi
• Diyafragma Cerrahisi
• Bronkoskopik İşlemler