Nükleer Tıp
12 Ocak 2022

 • IMG_6244-2.jpg
 • IMG_6278-3.jpgSPECT GAMA KAMERA ve SPECT/CT Cihazları

 • Sentinel Lenf Nodu İncelemesi
 • İntraoperatif Gama Prob uygulaması (Tc-99m uyumlu)
 • Akciğer Perfüzyon ve Ventilasyon Sintigrafisi (Tc-99m MAA ve Tc-99m
 • Technegas)
 • Akciğer Perfüzyon SPECT/CT
 • Post-Operatif FEV1 Hesabı (Tc-99m MAA)
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Tc-99m MIBI) ve GATED SPECT (Fizyolojik
 • treadmill stres – Dobutamin ve Adenozin Farmakolojik Stres ile)
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ve bölgesel kemik SPECT/CT
 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi (SPECT/CT ile lokalizasyon)
 • İyot-123 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi ve bölgesel SPECT/CT
 • Tükrük Bezi Sintigrafisi
 • Gastroözefageal Reflü Sintigrafisi
 • Mekkel Divertikül Sintigrafisi
 • Mide Boşalma Zamanı
 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA ve MAG3 ile)
 • Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA)
 • Testis Sintigrafisi
 • Lenfosintigrafi
 • Dakriyosintigrafi


Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi

 • (PET/CT) Cihazı (GE Discovery IQ – 5Ring)
 • Flor18-FDG PET/CT
 • Galyum-68 PSMA PET/CT
 • Galyum-68 DOTATATE PET/CT
 • Miyokard PET (Flor18-FDG ile Miyokard canlýlýk incelemesi)
 • Beyin PET (Flor18-FDG ile demans etiyolojisi)