Gastroenteroloji
07 Haziran 2021


GASTROENTEROLOJİ MERKEZİNDE YAPILAN TEDAVİLER

Viral Hepatitler (Kronik Hepatit B, C Ve Delta Enfeksiyonları)

Karaciğer Sirozu Ve Portal Hipertansiyon

Alkole Bağlı Kronik Karaciğer Hastalığı

Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı

Karaciğer Kanseri

Mide Ve Duodenum Ülserleri, Gastrit

Gastrointestinal Sistem Kanamaları (Varis Ve Ülser Kanamaları)

Reflü Hastalığı

Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları (Irritabl Bağırsak Sendromu, Fonksiyonel Kabızlık Ve Ishal)

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı)

Malabsorbsiyon Sendromları (Çölyak Hastalığı)

Gastrointestinal Sistemin Malign Hastalıkları (Mide Kanserleri, Kalın Bağırsak Kanseri)

Safra Yolu Hastalıkları

Tanısal Ve Girişimsel Terapötik Endoskopi

Gastrointestinal Kanamaların Endoskopik Tedavisi (Skleroterapi, Klips, Heater Probe, Bant Ligasyonu)

Polipektomi

Akalazya Ve Gastrointestinal Darlıklarda Balon Dilatasyonu

Gastrointestinal Darlıklarda Stent Yerleştirilmesi

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)