İç Hastalıkları / Dahiliye
15 Aralık 2023


Hastanemizin İç Hastalıkları Kliniği, Acil İç Hastalıkları, Poliklinikler ve Servis olarak hizmet vermektedir.
Sağlık Kurulu ve ameliyat öncesi polikliniğimiz dahil olmak üzere 13 adet polikliniğimiz bulunmaktadır.
Hastanemizde bulunan dahili yan dallar; Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Romatoloji, Kardiyoloji ve Hematoloji Klinikleridir.
Mevcut yan dal klinikleri ile birlikte her türlü dahiliye hastasına gerekli olan hizmet ve güncel tedaviler uygulanabilmektedir.

• Geriatrik Hastaların Takip ve Tedavileri
• Malinite Hastalarının Takip ve Tedavileri
• Lösemi Hastalarının Kemoterapi Tedavileri
• Hemotolojik Hastaların Tanı ve Tedavileri
• Gastrotestinal Sistem Kanamalarının Tedavileri
• Akut Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Takip ve Tedavileri
• Diyabet 
• Diyabet Okulu
• Obezite ve Diyetisyen
• EKO
• Eforlu EKG