Nefroloji
07 Haziran 2021


  • DİYALİZHastanemiz Nefroloji Kliniği’ne bağlı polikliniklerde
Hipertansiyon, Glomerulonefritler, Böbrek yetmezliği, Böbrek Nakli hazırlık ve nakil sonrası hasta takipleri yapılmaktadır.
Hemodiyaliz ünitesi programlı hastalar ile birlikte 7 / 24 Acil ve yataklı klinik hastalarına hizmet vermektedir.
        Periton Diyalizi Ünitesi ayaktan ve yatarak tedavi altında olan hastalara periton diyalizi hizmeti vermektedir.
Nefroloji Kliniği 19 yatak kapasitesi ile yatan hastalara hizmet vermekte olup, klinik içinde; USG eşliğinde Böbrek Biyopsisi, USG eşliğinde geçici Hemodiyaliz Kateteri takılması, Periton Diyaliz kateteri takılması girişimleri yapılmaktadır.
        Klinik içinde ışık ve karanlık saha mikroskopisi ile idrar tetkiki yapılmaktadır.
 
• Periton Diyaliz Ünitesi
• Hemodiyaliz Ünitesi (26 yataklı)
• Girişimsel Böbrek Biyopsileri

NEFROLOJİ KLİNİĞİNDE YAPILAN TEDAVİLER

Sıvı elektrolit bozukluklarının tedavisi

Hipertansiyon tanı ve tedavisi

Glomerüler hastalıklarının tanı ve tedavisi

Genetik böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi

Akut böbek yetmezliğinin tanı ve tedavisi

Kronik böbrek yetmezliğinin tanı ve tedavisi

Hemodiyaliz tedavisi ve komplikasyonlarının tedavisi

Periton diyaliz tedavisi ve komplikasyonlarının tedavisi

Renal transplantasyon takibi ve komplikasyonlarının tedavisi