Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
06 Aralık 2022

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümü, vücudun iç salgı bezleri (hormon salgılayan bezler) ile ilgili hastalıkların tanı, takip ve tedavisini yapan bölümdür. İç salgı bezleri hormon üreterek insanların büyüme, gelişme, üreme, metabolizmalarını kontrol ederler. Referans merkezi olan hastanemizde endokrinoloji ve metabolizma alanındaki her tür hastalığın tedavi ve takibi en güncel bilgiler ışığında yapılmaktadır. Tiroid bezi hastalıkları ve paratiroid bezi hastalıklarında tanı ve takip sürecinde girişimsel işlemler (ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroglobulin yıkama, pth yıkama)uygulanmaktadır. Kötü huylu olmadığı kanıtlanmış kistik ve yarı-kistik tiroid nodüllerine, ince iğne ile etanol verilerek ameliyatsız küçülme sağlanmaktadır.

Başlıca hastalıklar;
• 
Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

• Obezite

• Tiroid hastalıkları (guatr, tiroid nodülü, hipotiroidi, hipertiroidi)

• Polikistik over sendromu (tüylenme artışı , adet düzensizliği)

• Metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz, osteomalazi, primer hiperparatiroidi)

• Hipofiz bezi hastalıkları (Akromegali, Cushing hastalığı, prolaktin yüksekliği)

• Böbrek üstü bezi hastalıkları (Feokromositoma,  Conn sendromu, Cushing sendromu)