Tıbbi Onkoloji
07 Haziran 2021


  • ONKOLOJİ KORİDOR
  • ONKOLOJİ
  • KEMOTERAPİ ALANI

Hastanemiz Onkoloji Kliniğinde; 19 yataklı servisi, ayaklı kemoterapi ünitesi ve poliklinikler olmak üzere 3 Bölümden oluşmaktadır.
Poliklinik ünitemiz, Rapor odası, arşiv ve 6 Poliklinikten oluşmaktadır.
Ayaktan Kemoterapi ünitemizde; 4 Tam otomatik robotik kemoterapi hazırlama ünitesi, 85 Kemoterapi koltuğu, hasta eğitim ünitesi ve klinik eczacısı bulunmaktadır.
Ünitemizde kemoterapi uygulaması, kan verilmesi ve destek tedavileri uygulanmakta olup günde 170-200 hasta tedavi almaktadır.
Onkoloji hastalarının tedavisi güncel kılavuzlar eşliğinde uygulanmaktadır.
 
• Robotik Kemoterapi Ünitesi